ÖDEME ŞARTLARI


Kredi kartımdan/kartımızdan borçlandırılmak üzere bağış düzenleme konusunda Server Medya Vakfı'na (ABN 41 984 424 800) yetki veriyorum/veriyoruz.
Aramızdaki bu düzenleme kapsamında, bağış yapılması gerektiğinde, Server Media Vakfı’na ödeyebileceğimden/ödeyebildiğimizden emin olmak için her türlü çabayı göstermeliyim/göstermeliyiz.

Bu yetki, ben/biz veya Server Medya Vakfı tarafından iptal edilene kadar geçerliliğini korur.